Sprawozdanie w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej bioróżnorodnośćSchlyter Carl
Głównym celem złożonych poprawek było lepsze wdrażanie zapisów przez kraje członkowskie.

Arsenis Kriton
Mowa była o poprawkach: 15, 21, 22, 24, 34, 40, 142 Pełny system wdrażania dyrektyw dotyczącej Europejskiej Sieci Ekologiczna Natura 2000 ma na celu połączenie kilku regionów. Trzeba przewidzieć również większe środki finansowe na różnorodność biologiczną. Różnorodność biologiczna może być bardzo dochodowa, tylko trzeba zacząć to wykorzystywać. Grupa S&D chce włączyć do tej tematyki również milenijne cele rozwojowe, a także inicjatywy poza rządowe. Warto chronić regiony wiejskie.

Vittorio Prodi
Najważniejsze zadania to znaczenie gleby, szukanie lepszej precyzji, by lepiej definiować bioróżnorodność.

Komisja
Kształtowanie nowych ram i polityki jest bardzo trudne. Pojawiają się nowe reformy, w których mają być wykorzystane systemy bioróżnorodności. Komisja jest w pełni świadoma swojej pracy i jaki ma wpływ na bioróżnorodnością.