Pytanie ustne 2012/05, które zadał Chris Davies, w sprawie europejskich ogrodów zoologicznych bioróżnorodnośćKomisja Europejska: Działania Komisji w szczególny sposób ukierunkowane są na zachowanie gatunków. Trzeba wzmocnić rolę ogrodów zoologicznych w procesie ochrony bioróżnorodności. Ogrody zoologiczne mogą działać na rzecz wprowadzenia na wolność gatunków zagrożonych. Organizacja „Born Free” nie życzy sobie, aby Komisja podejmowała jakiekolwiek działania w tym zakresie, ponieważ instytucja ta chce podjąć bezpośrednią współpracę z państwami członkowskimi. Komisja z całą pewnością będzie przyczyniać się do stałej poprawy ochrony wszystkich gatunków zwierząt.

 Ch.Davies: Trzeba stworzyć jak najlepsze normy i standardy dla ogrodów zoologicznych. Sprawozdanie przygotowane przez „Born Free” ma dużą wartość i znaczenie dla ochrony zwierząt. Należy urzeczywistnić pracę zespołową.