Problemy i cele związane z bioróżnorodnością BioróżnorodnośćWystępujące problemy i niedociągnięcia związane z bioróżnorodnością to:

- praktyczne egzekwowanie,

- niewystarczające kontrole,

- brak próbek,

- brak kontroli, ścigania oraz sankcji.

Cele środowiskowe i zdrowotne ustawodawstwa UE nie mogą być całkowicie  zrealizowane, a część korzyści gospodarczych i społecznych również nie może być  wyciągniętych. Brak tych samych reguł dla wszystkich, co jest niezgodne z zasadą  uczciwej konkurencji. Potrzeba zmian systemu inspekcji. Proces ten bierze pod uwagę wiele opcji polityki.

Komisja rozpatruje:

- zmianę zalecenia, wprowadzenia minimalnych inspekcji w państwach  członkowskich,

- zmianę dyrektywy,

- wprowadzenie pewnych wiążących wymogów kontrolnych,

- wprowadzenie instrumentów mówiących jak powinno się przeprowadzać inspekcje,

- wprowadzenie kryteriów i standardów inspekcji,

- dalsze rozwijanie systemu,

- poprawę egzekwowania na poziomie UE, zarówno w Komisji jak i państwach  członkowskich,

- lepsze stosowania prawa środowiskowego na poziomie UE.