Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. cz.I bioróżnorodnośćSprawozdawca R.Jordan-Cizelj: Co roku bioróżnorodność spada o 20%. Zgodnie z oceną ONZ co roku tracimy ok. 3% światowych gatunków i ekosystemu. Do roku 2020 mamy odpowiednie źródła finansowanie.

Cele:
- Walka z uratą bioróżnorodności,
- Odnowienie siedlisk naturalnych dla poszczególnych gatunków i ekosystemów (środowisko leśne i morskie),
- Walka z gatunkami inwazyjnymi,
- Zwiększenie nakładów na utrzymanie bioróżnorodności.

Utrata bioróżnorodności wpływa na nasze życie. Do oceny sytuacji potrzebne są badania. Należy pamiętać, że zmiany klimatyczne też związane są z bioróżnorodnością. Potrzebny jest efekt synergetyczny pomiędzy prowadzącymi przez nas politykami ekologicznymi. Badania naukowe potrzebne są do oceny sytuacji gdyż wartości dot. bioróżnorodności nie są nam znane. MŚP nie mogą pozwolić sobie na realizację badań na własną rękę i dlatego należy im pomóc w dostępie do badań.

Ptaki - element bioróżnorodności

Ptaki – element bioróżnorodności

 Trzeba w naszych projektach uwzględniać ochronę środowiska i bioróżnorodność.

Przedstawiciel Komisji: Istnieje poparcie przez ważne sektory gospodarcze dla naszej strategii. Ważne są działania państw członkowskich.